Colofon

Informatie over de aanbieder conform art. 5 van het Duitse telemediawet (TMG):

Zöllner & Zöllner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Hoofdkantoor Arnsberg:
Freiheitsstrasse 15
59759 Arnsberg
telefoon: +49 (0) 29 32 / 96 18 – 0
telefax: +49 (0) 29 32 / 96 18 – 18
e-mail: info(a)zoellner-zoellner.de

Kantoor Emmerich:
Rheinpromenade 39
46446 Emmerich am Rhein
telefoon: +49 (0) 28 22 / 97 79 38 – 0
telefax: +49 (0) 29 32 / 96 18 – 18
e-mail: info(a)zoellner-zoellner.de

Zetel van de vennootschap: Arnsberg
Amtsgericht Arnsberg HRB 8925
BTW-identificatienummer conform art. 27 a van het Duitse wet op de omzetbelasting (UStG): DE268264096
directeur: Manfred Zöllner, Olaf Zöllner

Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaat voor alle accountants, belastingadviseurs en advocaten bij HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover. De verzekeringsdekking strekt zich tot alle lidstaten van de Europese Unie.

Verantwoordelijk voor de inhoud conform art. 55 lid 2 van het Duitse omroepverdrag (RStV)

Olaf Zöllner
Freiheitsstrasse 15
59759 Arnsberg

Accountants

Alle personen die op deze pagina’s als accountants worden aangeduid, voeren de beroepstitel “Wirtschaftsprüfer”. De juridische beroepstitel “Wirtschaftsprüfer” werd in de Bondsrepubliek Duitsland verleend. De staat van toelating is de Bondsrepubliek Duitsland.

De accountants zijn leden van de Duitse Orde van Accountants (“Wirtschaftsprüferkammer”). Voor de accountants zijn de volgende (beroeps)wettelijke bepalingen van toepassing:

 • Regels en voorschriften voor accountants (Wirtschaftsprüferordnung WPO)
 • Gedragsregels en voorschriften inzake beroepsuitoefening voor accountants / beëdigde accountants (Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer BS WP/vBP)
 • Reglement voor kwaliteitscontrole (Satzung für Qualitätskontrolle)
 • Verordening betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants (Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtversicherungsverordnung WPBHV)

De bepalingen kunnen worden ingezien bij de Orde voor Accountants op www.wpk.de.

Toezichthoudende instantie voor accountants

Wirtschaftsprüferkammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Landesgeschäftsstelle Berlin
Rauchstraße 2610787 Berlin
Duitsland

telefoon +49 30 726161-190
telefax +49 30 726161-199
e-mail lgs-berlin@wpk.de
website www.wpk.de

Belanstingadviseurs

Alle personen die op deze pagina’s als belastingadviseurs worden aangeduid, voeren de beroepstitel “Steuerberater / Steuerberaterin”.

De juridische beroepstitels “Steuerberater” / “Steuerberaterin” werden in de Bondsrepubliek Duitsland verleend. De staat van toelating is de Bondsrepubliek Duitsland.

De belastingadviseurs zijn leden van de Duitse Orde van Belastingadviseurs Westfalen-Lippe (“Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe”): https://www.steuerberaterkammer-westfalen-lippe.de/

Voor de belastingadviseurs zijn de volgende (beroeps)wettelijke bepalingen van toepassing:

 • Wet belastingadvies (Steuerberatungsgesetz StBerG)
 • Uitvoeringsverordening inzake de wet belastingadvies (Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz DVStB)
 • Beroepsreglement van de Federale Orde van Belastingadviseurs (Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer BOStB)
 • Verordening betreffende de vergoeding van belastingadviseurs (Steuerberatervergütungsverordnung StBVV)

De bepalingen kunnen worden ingezien bij de plaatselijke en regionale Ordes van Belastingadviseurs en op de website van de Federale Orde van Belastingadviseurs (www.bstbk.de).

 Toezichthoudende instantie voor belastingadviseurs

Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Erphostraße 43
48145 Münster
Duitsland

telefoon +49 251 417640
telefax +49 251 41764 27
e-mail mail(at)stbk-westfalen-lippe.de
website https://www.steuerberaterkammer-westfalen-lippe.de/

 Advocaten

Alle personen die op deze pagina’s als advocaat worden aangeduid, voeren de beroepstitel „Rechtsanwalt / Rechtsanwältin“. De juridische beroepstitels “Rechtsanwalt / Rechtsanwältin” werden in de Bondsrepubliek Duitsland verleend. De staat van toelating is de Bondsrepubliek Duitsland.

De advocaten zijn leden van de respectieve plaatselijke Duitse Orde van Advocaten (“Rechtsanwaltskammer”) van hun vestigingsplaats.

Arnsberg: https://www.rechtsanwaltskammer-hamm.de/

De Orde van Advocaten Hamm is toezichthoudende instantie voor de advocaten die aldaar zijn toegelaten. U vindt de contactgegevens onder de bovenstaande link.

Emmerich: https://www.rak-dus.de/

De Orde van Advocaten Düsseldorf is toezichthoudende instantie voor de advocaten die aldaar zijn toegelaten. U vindt de contactgegevens onder de bovenstaande link.

Voor de advocaten zijn de volgende (beroeps)wettelijke bepalingen van toepassing:

 • Beroepsregels voor advocaten (Bundesrechtsanwaltsordnung BRAO)
 • Reglement betreffende het beroep van advocaat (Berufsordnung BORA)
 • Reglement voor gespecialiseerde advocaten (Fachanwaltsordnung FAO)
 • Wettelijke vergoedingsregeling voor advocaten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG)
 • Wet op de activiteiten van Europese advocaten in Duitsland (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland EuRAG)
 • Gedragscode voor advocaten van de Europese Unie (Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union CCBE Berufsregeln)

De bepalingen kunnen worden ingezien bij de plaatselijke en regionale Ordes van Advocaten en op de website van de Federale Orde van Advocaten (https://www.brak.de/).

Geschillenbeslechting

Geen van de vennootschappen neemt deel aan de geschillenbeslechtingsprocedure voor de arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetgeving conform art. 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Conform art. 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om toezicht te houden over doorgegeven of opgeslagen informatie van derden of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s kan echter niet redelijkerwijs gevergd worden zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitanten op deze pagina’s gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Webdesign, Redactioneel systeem: WIADOK

Copyright by Zöllner & Zöllner