Accounting

Zöllner & Zöllner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft is uw aangewezen partner voor accounting

In het kader van accounting zijn wij zowel gespecialiseerd in (wettelijk verplichte) controle van jaarrekeningen als ook in het opstellen van boekhoudkundig rapporten.

Wij adviseren internationaal – met focus in Duitsland en Nederland.

Onze diensten

Het opstellen van jaarrekeningen – een jaarlijkse routine of toch meer dan dat? Wij vinden dat het opstellen van jaarrekeningen wel meer inhoudt dan het samenstellen van fiscale informatie. Het gaat hierbij ook om de uitoefening van keuzeopties. Tevens kunnen aard en omvang van onderdelen van de jaarrekening worden aangepast naar gelang wie de jaarrekening ontvangt. Ook aard en omvang van onze werkzaamheden in het kader van de opstelling van de jaarrekeningen kunnen worden afgestemd. Daarvan hangt ook het door ons afgegeven certificaat (Bescheinigung) over de opstelling van de jaarrekening af. Een (accountants-)verklaring met of zonder een plausibiliteitsbeoordeling heeft op zijn beurt invloed op uw kredietwaardigheid en de voorwaarden waaronder u bij banken leningen kunt afsluiten. In dit verband speelt ook het digitale balansverslag (Bilanzbericht) steeds een grotere rol voor banken. Denk eraan: ‘Ná het van de jaarrekening is vóór het opstellen van de jaarrekening’. Wij adviseren derhalve om al in de loop van het jaar van gedachten te wisselen over mogelijke opties van opmaak, zodat deze vóór de gestelde termijn kunnen worden gerealiseerd. Slechts op deze manier kan actief invloed worden genomen op de balans en op de gegevens die gepubliceerd dienen te worden.

Wij voeren de wettelijk verplichte controles van de (concern-)jaarrekening door.

Een controle kan zinvol zijn, ook als u niet verplicht bent een wettelijke controle te laten uitvoeren. Wij voeren daarom ook vrijwillige controles van jaarrekeningen door.

Boekhoudkundige rapporten

Licentiecontroles

Activiteiten m.b.t. ‚trusts‘

Evaluaties van bedrijven

Heeft u vragen over accounting?
Ons team staat u graag te woord.

Zöllner & Zöllner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Copyright by Zöllner & Zöllner