Nederlands
English
Deutsch
Zoellner und Zoellner - LogoHeaderlog MiddleZoellner und Zoellner - Logo Right

Contact

Zöllner & Zöllner
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Registeraccountant

In In coöperatie met:

Zöllner & Zöllner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Zöllner & Zöllner Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft *

ZZH GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft

Freiheitsstrasse 15
59759 Arnsberg

Tel.: + 49 (0) 29 32 / 96 18 - 0
Fax: + 49 (0) 29 32 / 96 18 -18
E-Mail: info[at]zoellner-zoellner.de

 

* Zweigniederlassung:

Rheinprommenade 39
46446 Emmerich am Rhein

Tel.: + 49 (0) 28 22 / 97 79 38- 0

ZZH GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Onze advocaten behartigen uw juridische interesses in Duitsland. Wij vertegenwoordigen particulieren en ondernemingen buitengerechtelijk maar ook tegenover rechtbanken in heel Duitsland.

Onze dienstverlening omvat juridisch advies op het vlak van het arbeids- en handelsrecht, verkeersrecht, strafrecht alsook het administratief recht, waarbij wij steeds ons oogmerk richten op uw persoonlijke voorstellingen en belangen.

Het incasseren van vorderingen in Duitsland dat in Nederland meestal via een incassobureau verloopt, is ook een van onze disciplines. 

Wij maken contracten op en onderhandelen daarover,  wij controleren de actualiteit en geschiktheid ervan in de juridische context, dragen zorg voor aanpassingen tijdens hun duur en vertegenwoordigen uw interesses voor de rechtbank.

Om aan contracten een optimale vorm te geven, is economische aanpak en op de praktijk gericht begrip een voorwaarde. Daarvan zijn wij ons niet enkel bewust, maar dit is de basisinstelling van onze adviserende dienstverleningen.

 Bij onze adviserende dienstverlening zijn de juiste strategie, de manier van aanpak alsook in het bijzonder de economische aspecten naast de juridische expertise een fundamentele rol- dit is onze basisstelling.

Door de interdisciplinaire opzet van ons kantoor bestaat de mogelijkheid- indien noodzakelijk- ook fiscale en economische aspecten van in den beginne mee te betrekken. Hierdoor heeft u de mogelijkheid een afgerond en op elkaar afgestemd concept uit één kantoor te ontvangen.

 

 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Op het gebied van het arbeidsrecht verstrekken wij deskundig advies aan particulieren en bedrijven. Juist op het gebied van arbeidsrecht gaat het niet uitsluitend om de eenvoudige toepassing van het recht, maar ook om bruikbare oplossingen.

Wij verlenen juridisch advies bij de navolgend genoemde onderwerpen, indien noodzakelijk vertegenwoordigen wij uw belangen in gerechtelijke procedures:

Individueel arbeidsrecht:

       Recht op ontslagbescherming

       Uitbetaling van loon en salaris

       Ontwerpen, behandelen en formuleren van arbeids- en dienstovereenkomsten

       Uitspreken van officiële waarschuwingen

       Beëindiging van arbeidsovereenkomsten

o    Taxatie van risico´s en strategisch advies

o    Uitvoering (opzeg en beëindigingsovereenkomst)

o    Voeren van arbeidsrechtelijke procedures

o    Advies bij het opmaken van getuigschriften voor werknemers

 

       Algemene wet op gelijke behandeling

       Uitzenden van medewerkers

       Deeltijdse arbeid en contracten voor bepaalde tijd

       Concurrentiebeding clausules

Collectief arbeidsrecht

       Verandering van onderneming

       Doorzetten van rechten op medezeggenschap

       Wet op de ondernemingsraden

       Behandeling in de arbritage commissie

       Recht van collectieve arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomstrecht

       Opstelling en overeenkomsten met DGA of directeuren niet zijnde aandeelhouder

       Bonusbetalingen, gratificaties

 

Handels- en vennootschapsrecht

Handels- en vennootschapsrecht

Op het gebied van het vennootschapsrecht adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen wij u in alle juridische kwesties, die met de oprichting van een vennootschap, het respectievelijke bestuur en de lopende participatie in aanraking komen. Vanzelfsprekend ondersteunen wij u ook met betrekking tot de overdracht van aandelen.

·         Keuze van de rechtsvorm

·         Opstellen van de akte van oprichting

·         Wijziging van de statuten

·         Wijziging van de rechtsvorm, realisatie

·         Comparitie van de vennoten: voorbereiding en waarneming van de belangen

·         Afsluiten, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van bestuurders

·         Betwisten van besluiten van de vennoten

·         Ontslag en uitsluiting

·         Ontslagvergoedingen

·         Ontbinding en uiteenzetting

·         Overerving en bedrijfsopvolging

Op het gebied van het handelsrecht adviseren en vertegenwoordigen wij u bij het oprichten en het beëindigen van contracten met handelsvertegenwoordigers.

 

Economisch recht

Economisch recht

Op het gebied van het economisch recht kunnen wij u vooral adviseren op gebied van het auteursrecht, de mededingingswetgeving, het merkenrecht en concurrentievraagstukken.

Het publiekrecht

Het publiekrecht

Rechtsbetrekkingen van de burgers tot de staat ontstaan in alledaagse situaties zoals bijvoorbeeld in de context van:

·         Bouwrecht

·         Recht met betrekking tot conflicten tussen buren

·         Vergunning tot het drijven van handel

·         Belastingen en uitgaven

·         Publieke subsidies

·         Milieurecht

·         Waterrechten (o.a. bescherming tegen hoogwater en bescherming van het grondwater)

Graag adviseren wij u deskundig met betrekking tot de hoger vermelde onderwerpen, die exemplarisch vernoemd zijn voor het omvangrijke gebied van het publiekrecht.

 

Het burgerlijk recht

Het burgerlijk recht

Onder de term burgerlijk recht zijn o.a. het algemene contractenrecht, alsook de bijzondere schuldverhoudingen zoals aankoop, huur, lening, arbeidsovereenkomst en dienstcontracten te vinden. Ook de algemene aanspraak op schadevergoedingen en smartengelden, die voortvloeien uit bijvoorbeeld niet toegestane handelingen. Wij staan graag voor u ter beschikking als deskundig adviseur wat deze onderwerpen betreft.

Wij formuleren, behandelen  en controleren contracten m.b.t. hun geschiktheid en veiligheid in het rechtsverkeer. Wij dragen zorg voor aanpassingen tijdens hun looptijden en vertegenwoordigen de eisen van onze cliënten bij het gerecht.

Dit geldt vooral voor de „Algemene Voorwaarden“. In het geval dat deze volledig of gedeeltelijk niet aan de rechtsvordering voldoen, kan dit de toepassing van de wettelijke regelingen tot gevolg hebben. Dit kan voor de gebruiker van de „Algemene Voorwaarden“ nadelig zijn. In dit geval is een beoordeling van de „Algemene Voorwaarden“niet enkel zinvol, maar ook noodzakelijk om nadelen te voorkomen.

Verder horen bij het algemeen burgerlijk recht ook de inkasso-werkzaamheden, derhalve ook het incasseren van open schuldvorderingen. Indien uw vordering rechtsgeldig is, is de tegenpartij mogelijkerwijs de door ons gemaakte kosten verschuldigd.