Nederlands
English
Deutsch
Zoellner und Zoellner - LogoHeaderlog MiddleZoellner und Zoellner - Logo Right

Contact

Zöllner & Zöllner
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Registeraccountant

In In coöperatie met:

Zöllner & Zöllner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Zöllner & Zöllner Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft *

ZZH GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft

Freiheitsstrasse 15
59759 Arnsberg

Tel.: + 49 (0) 29 32 / 96 18 - 0
Fax: + 49 (0) 29 32 / 96 18 -18
E-Mail: info[at]zoellner-zoellner.de

 

* Zweigniederlassung:

Rheinprommenade 39
46446 Emmerich am Rhein

Tel.: + 49 (0) 28 22 / 97 79 38- 0

Accountancy

Jaarrekeningcontroles

Jaarrekeningcontroles

Jaarrekeningcontroles voeren wij in overeenstemming met Duitse, Nederlandse en internationale voorschriften uit. Daarnaast controleren wij ook andere (financiële) verantwoordingen en voeren beoordelingsopdrachten uit. Ook kunnen wij internal audit functies waarnemen.

De uitvoering van accountantscontroles is sterk door wet- en regelgeving alsmede de belangen van aandeelhouders, verschaffers van vreemd vermogen en overige belanghebbenden beïnvloed. Om te kunnen komen tot betrouwbare controleresultaten is een zorgvuldige analyse van het te controleren bedrijf noodzakelijk. Wij beoordelen de specifieke situatie om de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen van uw onderneming te analyseren. Op basis van deze deelaspecten vormen wij een totaalbeeld van uw onderneming en bepalen zo een op uw onderneming toegesneden controleaanpak. Op basis van de uitkomsten van onze controlewerkzaamheden zullen wij u gericht voorstellen doen om het functioneren van uw onderneming te kunnen verbeteren. Verantwoorde accountancy betekent voor ons niet alleen terugkijken maar een bijdrage leveren voor de toekomstige ontwikkeling van uw onderneming.

Overige controleopdrachten

Overige controleopdrachten

Naast jaarrekeningcontroles zijn er tal van andere controleproducten beschikbaar. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden voor overige controleopdrachten:

 • Controle van een prospectus;
 • Inbrengverklaringen;
 • Controles in overeenstemming met de Duitse § 16 MaBV;
 • Controle van verantwoordingen van de ‘Grüne Punkt’ (DSD-Entgeltprüfungen);
 • Subsidieverklaringen;
 • Kredietwaardigheidscontroles.

Ondernemingswaarderingen

Ondernemingswaarderingen

Wie met onjuiste veronderstellingen over de waarde van een onderneming in onderhandelingen stapt, verspilt vaak onnodig tijd en geld. Als onafhankelijk expert kunnen wij u hier van begin af aan ondersteunen. Gebaseerd op begrijpelijke en erkende methoden bepalen wij waardes van ondernemingen. Deze methoden zijn daarbij in Duitsland in overeenstemming met de IDW standaards. Verder kunnen wij in conflictsituaties als mediator optreden.

In diverse situaties kunnen wij u met een ondernemingswaardering van dienst zijn:

 • Ondernemingswaarderingen in het kader van transacties zoals aan- en verkoop van ondernemingen, fusies, splitsingen, kapitaalverhogingen, inbreng in natura en Management Buy Outs;
 • Waardering in conflictsituaties en bij geschillen bijvoorbeeld bij echtscheidingen, inkoop en uitkoop procedures aandeelhouders;
 • Bepaling van bedrijfsschade en economische schade;
 • Waardering in de jaarrekeningen bijvoorbeeld voor deelnemingen (impairment test) en waarderingen voor fiscale doeleinden;
 • Waarderingen in arbitragezaken en in opdracht van rechtbanken;
 • Waardering op basis van wettelijke regelingen.

Trust diensten

Trust diensten

Wij treden in verschillende situaties als trustee op waaronder als executeur-testamentair of curator, verder beheren wij ondernemingsrechten en andere activa.

Corporate Restructuring

Corporate Restructuring