Nederlands
English
Deutsch
Zoellner und Zoellner - LogoHeaderlog MiddleZoellner und Zoellner - Logo Right

Contact

Zöllner & Zöllner
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Registeraccountant

In In coöperatie met:

Zöllner & Zöllner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Zöllner & Zöllner Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft *

ZZH GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft

Freiheitsstrasse 15
59759 Arnsberg

Tel.: + 49 (0) 29 32 / 96 18 - 0
Fax: + 49 (0) 29 32 / 96 18 -18
E-Mail: info[at]zoellner-zoellner.de

 

* Zweigniederlassung:

Rheinprommenade 39
46446 Emmerich am Rhein

Tel.: + 49 (0) 28 22 / 97 79 38- 0

Belastingadvies

Advies en vertegenwoordiging op fiscaal gebied

Advies en vertegenwoordiging op fiscaal gebied

Advies en vertegenwoordiging op fiscaal gebied

Wij kunnen u de volgende dienstverlening aanbieden:

 • Ontwikkeling van belastingstrategieën;
 • Advies bij ondernemingstransacties en de keuze voor een ondernemingsvorm;
 • Belastingadvies ter voorbereiding van ondernemingsoprichting en ondernemingsopvolging;
 • Subsidieadvies,
 • Ondersteuning bij de communicatie betreffende fiscale en financiële vraagstukken met overheidsinstanties of derden;
 • Controle van belastingaanslagen;
 • Begeleiding en advies van belastingcontroles.

Financiële administratie en salarisadministratie

Financiële administratie en salarisadministratie

Afhankelijk van uw behoeftes kunnen wij onderdelen of de gehele financiële en/of salarisadministratie van uw onderneming verzorgen.

Samenstellen van Jaarrekeningen

Samenstellen van Jaarrekeningen

Wij stellen commerciële en fiscale jaarrekeningen volgens Duitse of Nederlandse wet en regelgeving samen. Daarnaast kunnen wij ook jaarrekeningen in overeenstemming met IFRS voor u samenstellen. Voorbeelden van producten zijn:

 • Duitse 'Einnahmen-Überschussrechnung';
 • Openingsbalans;
 • Jaarrekening met balans, winst- en verliesrekening en indien van toepassing toelichting en directieverslag;
 • Geconsolideerde jaarrekening met balans, winst- en verliesrekening, toelichting en directieverslag;
 • Tussentijdse vermogensopstelling.

Belastingaangiftes en declaraties

Belastingaangiftes en declaraties

Wij verzorgen uw belastingaangiftes voor alle Duitse en Nederlandse belastingen en voeren hieromtrent de communicatie met de relevante partijen zoals de belastingdienst. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aangifte inkomstenbelasting;
 • Aangifte vennootschapsbelasting,
 • Aangifte bedrijfsbelasting (Gewerbesteuererklärung);
 • BTW aangifte;
 • Aangifte schenkings- en successierecht;
 • Aangifte loonbelasting;
 • Aangifte voor belasting op koffie (Kaffeesteuer)
 • Restitutie van Duitse bronbelasting.

Vertegenwoordiging tegenover de belastingdienst en in fiscale rechtszaken

Vertegenwoordiging tegenover de belastingdienst en in fiscale rechtszaken

Wij vertegenwoordigen uw belangen tegenover de belastingdienst en ondersteunen u bij de doorzetting van uw aanspraken. De volgende diensten maken deel uit van ons aanbod voor u:

 • Verzoek tot vermindering van de belastingvooruitbetalingen,
 • Opstellen uitstelverzoeken,
 • Verzoek tot uitstel van betaling voor belastingschulden;
 • Verzoek tot kwijtschelding van belastingen;
 • Terugvordering van betaalde belastingen;
 • Verzoek tot wijziging of opheffing van belasting aanslagen;
 • Verzoek tot terugbetaling buitenlandse bronbelasting;
 • Voeren van bezwaarprocedures bij de belastingdienst;
 • Optreden als procureur in belastingprocedures;
 • Vertegenwoordiging bij belastingstrafrechtzaken.

Financiële reorganisaties

Financiële reorganisaties

 Tijdens een crisis van uw onderneming staan wij u terzijde en begeleiden u van de constatering van liquiditeitsproblemen tot de ontwikkeling van een belastbaar saneringsconcept. Op basis van verschillende scenario’s ontwikkelen wij in samenwerking met u maatregelen ter verbetering van liquiditeit en rendement en houden daarbij oog op de actuele liquiditeitspositie. Van begin af aan staan wij in contact met de financierende banken en kunnen zo de vertrouwensbasis verbreden.  In het kader van financiële reorganisaties verlenen wij diensten in opdracht van ondernemingen en financiers, daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan volgende diensten:

  • Analyse van liquiditeit en cashmanagement;
  • Analyse van de gehanteerde financiële gegevens en eventuele bijwerking van de informatie;
  • Uitwerking van begrotingen desgewenst met verschillende scenario’s;
  • Ondersteuning bij het voorbereiden en onderhandelen van financieringen;
  • Optimalisatie van het cash-management om de liquiditeit te waarborgen;
  • Voorbereiding van aan- en verkoop van ondernemingen en ondersteuning in het onderhandelingstraject.