Nederlands
English
Deutsch
Zoellner und Zoellner - LogoHeaderlog MiddleZoellner und Zoellner - Logo Right

Contact

Zöllner & Zöllner
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Registeraccountant

In In coöperatie met:

Zöllner & Zöllner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Zöllner & Zöllner Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft *

ZZH GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft

Freiheitsstrasse 15
59759 Arnsberg

Tel.: + 49 (0) 29 32 / 96 18 - 0
Fax: + 49 (0) 29 32 / 96 18 -18
E-Mail: info[at]zoellner-zoellner.de

 

* Zweigniederlassung:

Rheinprommenade 39
46446 Emmerich am Rhein

Tel.: + 49 (0) 28 22 / 97 79 38- 0

Hartelijk Welkom

Empfang

Gebaseerd op jarenlange ervaring bieden wij u samen met een competent team van medewerkers een complete en praktijkgerichte dienstverlening op het gebied van belastingadvies, accountancy en juridische dienstverlening voornamelijk voor Nederlandse en Duitse cliënten. De behoeftes en verwachtingen van onze cliënten staan bij ons centraal. Het permanent volgen van opleidingen en cursussen door partners en medewerkers waarborgt de aanwezigheid van actuele vakkennis. In combinatie met sector specifieke kennis kunnen wij u een dienstverlening aanbieden die op uw verwachtingen is toegesneden.

Onze cliënten zijn ondernemingen uit de industriële-, handels- en dienstverlening sector evenals non-profit organisaties zoals stichtingen en verenigingen en particulieren.

Door consequente toepassing van moderne communicatiemiddelen is afstand tussen cliënt en adviseur geen belangrijk criterium meer. Op dit moment bedienen wij dan ook cliënten uit heel Duitsland en Nederland.

Concepten

Advies voor het MKB van ondernemers voor ondernemers

Advies voor het MKB van ondernemers voor ondernemers

Net als uw onderneming maakt ook ons kantoor deel uit van het MKB segment. Derhalve kennen wij uw vragen. Wij hebben voor u antwoorden op het gebied van financiële administratie, salarisadministratie, jaarrekening, belastingplanning, keuze voor een bedrijfsvorm en bedrijfsopvolging. Daarnaast bieden wij u ook oplossingen omtrent het aan- en verkopen van ondernemingen en de interne informatievoorziening. Wij bieden ondersteuning bij uw ondernemingsplanning en de uitvoering van bedrijfseconomische optimalisaties. Voor controleplichtige ondernemingen voeren wij wettelijke controles uit.

Een Duitse GmbH vanaf EUR 1,- kapitaal - oprichten

Een Duitse GmbH vanaf EUR 1,- kapitaal - oprichten

De Duitse GmbH kent in principe een minimumkapitaal van EUR 25.000,- waarvan ten minste 50% bij oprichting moet worden gestort. Echter zijn de eisen aan de oprichting van een GmbH recentelijk versoepeld. Er bestaat nu de mogelijkheid om een ‘Mini GmbH’ op te richten. Het minimale kapitaal van deze vennootschap is EUR 1,- het maximum bedraagt EUR 24.999,-. De onderneming treedt naar buiten met de toevoeging Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt). Bij deze onderneming moet vervolgens 25% van de jaarlijkse winst aan een kapitaalreserve worden toegevoegd tot een kapitaalbedrag van EUR 25.000,- is bereikt. De kosten voor de oprichting inclusief notaris en bijbehorend advies en inschrijving bij de Duitse Kamer van koophandel zijn normaliter minder dan EUR 1.000,-.

Wilt u een BV oprichten maar vindt u het minimumkapitaal van EUR 18.000, - te hoog? Door het oprichten van een Duitse GmbH en een vaste bedrijfsinrichting in Nederland kunt u hetzelfde effect als in Nederland bereiken. Door een compleet pakket kunt u de lopende kosten voor administratie, KvK en belastingaangiftes blijvend op een laag niveau houden. Bij interesse informeren wij u graag over details van deze structuur.

Boekhouding proactief

Boekhouding proactief

Uw boekhouding is een essentiële basis voor het treffen van economische beslissingen. Een efficiënt en intelligent ingerichte financiële administratie geeft u de mogelijkheid snel over betrouwbare informatie te beschikken om direct op veranderingen te kunnen reageren en beslissingen te nemen. U wint zo een duidelijke voorsprong op concurrenten.

Jaarrekeningcontrole met focus op de toekomst

Jaarrekeningcontrole met focus op de toekomst

Onafhankelijk of het gaat om vrijwillige of wettelijke controle, HGB, IFRS of Dutch-GAAP op ons kunt u rekenen. Wij zien de jaarrekeningcontrole daarbij niet alleen gericht op het verleden. Onze focus ligt voornamelijk op het ontwikkelen van een controleplan dat is gebaseerd op risicoanalyse en de inrichting van de bedrijfsprocessen van uw onderneming. Door dit plan van aanpak is het mogelijk om u op relevante risico’s te wijzen en aanbevelingen voor de inrichting van bedrijfsprocessen te doen. Hierdoor ontvangt u naast een gecontroleerde jaarrekening concreet advies om het potentieel van uw onderneming verder te vergroten.

Kansen benutten tijdens de crisis

Kansen benutten tijdens de crisis

In het kader van adviezen betreffende ondernemingsanering en het controleren van saneringsconcepten geven wij u antwoord op vraagstellingen met betrekking tot handelsrecht, belastingsrecht en bedrijfseconomie. Daarbij kunnen wij u in deelaspecten ondersteunen of een volledig saneringsconcept uitwerken.

 

Wilt u een onderneming in staat van faillissement of ter sanering kopen, kunt u op ons gespecialiseerd advies rekenen.

Doelgericht belastingadvies

Doelgericht belastingadvies

Onafhankelijk of u op zoek bent naar een contactpersoon voor de dagelijkse vragen betreffende belastingen of juist op zoek bent naar een integrale belastingplanning, wij geven u antwoorden op uw vragen. In het kader van het algemeen belastingadvies ondersteunen wij u bij het opstellen van aangiftes en declaraties en staan u adviserend ter zijde ingeval van belastingcontroles. Wij behartigen uw belangen tegenover de belastingdienst. In Duitsland vertegenwoordigen wij u als procureur bij ‘Finanzgerichten’ en de ‘Bundesfinanzhof’. Verder ontwikkelen wij concepten voor belastingvoordelige ondernemingstructuren en bedrijfsopvolging.

Wees problemen een stap vooruit

Wees problemen een stap vooruit

U wilt opkomende problemen een stap vooruit zijn? Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling en het implementeren van risico managementsystemen ter beheersing van liquiditeits-, krediet- en belastingrisico’s.